Produktbeskrivning

Specifikation för skjutgrinden SPRINT
Grinden består av olika element:
Grindbladet med tillval av säkerhetskam samt en integrerad romersk spännskruv
Grindstolpar (styrstolpe och anslagstolpe) Bärhjul och styrrullar
Grindbladet och stolparna är tillverkade i aluminium och belagda med polyester för bättre rostskydd.

Manuell variant 
Manuella grindar utrustas med ett speciellt skjutportlås märke Locinox.

Standarder 
EN13241-­‐1: Industriella, kommersiella garagedörrar och grindar. – Produktstandard – Del 1: Produkter som inte blir underställda eldbeständighet eller röktäthet
EN 13438: Konstruktionen är pulverbelagd
ISO 9227: Korrosionstester under konstgjorda förhållanden -saltspraytest

Material 
Aluminiumprofiler Används i grindblad och stolpar: enligt standard EN 10204.
Polyester som inte innehåller bly eller kadmium.

För fullständig specifikation, se PDF nedan.

Grind – Skjutgrind Sprint