Kvalitet och miljö

Vi har specificerat vårt kvalitets- och miljöarbete genom tredjepartscertifiering mot ISO 9001 och ISO 14001.

Kvalitetspolicy

Nils Ahlgren AB:s verksamhet ska präglas av:

  • Hög precision i kvalitet och servicegrad.
  • Långvariga relationer med våra kunder och leverantörer.
  • Stor flexibilitet och ett ständigt lärande i den egna organisationen.

Miljöpolicy

Nils Ahlgren AB skall arbeta för att minska sin miljöpåverkan och förebygga föroreningar så långt det är möjligt inom ramen för tillgänglig teknik och ekonomisk förmåga.

Detta gör vi genom att systematiskt identifiera de miljöaspekter som vi kan påverka, sätta upp förbättringsmål för dessa och kontinuerligt följa upp utfallet av vårt förbättringsarbete.

Tillsammans med att vi ska kartlägga och följa gällande lagstiftning ska detta leda till att vår verksamhet hela tiden förbättras.