Stängsel och områdesskydd samt byggmaterial

Nils Ahlgren AB är en av få leverantörer i Sverige som kan ge en heltäckande lösning av områdesskydd till industrier och övriga anläggningar. Vi servar såväl stora som små kunder och hos oss kan du beställa allt från en enstaka vägbom till ett komplett system för områdesskydd och bevakning. Ahlgrens är också en leverantör inom byggmaterial och är tredjepartscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Företagspresentation

Ahlgrens är leverantör av:

 • Stängsel och stängselsystem
 • Grindar och grindsystem
 • Bommar
 • Områdesskydd
 • Passerkontroll
 • Montage och installation
 • Underhåll och service
 • Spik
 • Byggbeslag
 • Skruv, bult och infästningar
 • Järntråd
 • Hinkar
 • Kärror
 • Verktyg

Våra kunder finns i hela landet, från sydligaste delarna av Skåne till norra Norrland.

Nils Ahlgren, företagets grundare.

Ägare

Ahlgrens ägs av Skyllbergs Bruks AB som också är vår största och äldsta leverantör av infästningar. Företaget har bearbetat järn sedan 1346.

Skyllbergs Bruk har utöver sin industrianläggning ett flertal traditionella bruksverksamheter som Jord och Skogsbruk, Elkraftproduktion och Bostäder. Bruket äger också en annan av våra leverantörer, Degerfors Förzinknings AB – Defab.

Historik

Nils Ahlgren AB grundades 1934

Järnvaror har sedan dess funnits i vårt sortiment. I stiftelseurkunden från 10 januari 1934 står att läsa att ”Bolagets verksamhet skall hava till föremål att idka agentur och handelsrörelse”. Citatet är fortfarande aktuellt även om viktiga förändringar inträffat under resans gång. Här följer några axplock ur vår historia.

Kontor på Skeppsbron de 59 första åren

Nils Ahlgren har haft kontor på Skeppsbron i Stockholm från starten 1934 till och med augusti 1993. Lagret fanns under denna tid på olika adresser i Stockholm: i Gamla Stan, i närheten av Östra Station, i Värtan och i Fisksjöäng på norra Djurgården.

År 1982 öppnades en filial i Norrköping

Då var vår geografiska marknad koncentrerad till Stockholmsområdet och Östergötland.

Skyllbergs Bruks AB köper Nils Ahlgren AB 1982

Spiktillverkaren Skyllbergs Bruk var sedan länge leverantör till Nils Ahlgren. I och med köpet stärktes relationen ytterligare.

Nya lokaler på Rörvägen 16 i Haninge

År 1993 flyttades alla lokaler – såväl kontor som lager – till en egen fastighet i Jordbro företagspark, Haninge kommun. Detta är också vår nuvarande adress.

Sortimentet utökas och vi blir rikstäckande

Flytten till Haninge 1993 gav oss möjlighet att utveckla vårt sortiment av framför allt infästningar.

Sortiment 1935
Sortiment 1935