Ankarstrumpa

Kategori:

Beskrivning

InformationDimensioner

Material/Fakta: Nylon

Funktion: Användas när bakomliggande material består av Hålsten/tegel.

Montering: Borra ett hål enligt nedan för in hela ankarstrumpan i hålet, fyll hela strumpan med ankarmassa och vrid och pressa in stången/järnet i strumpan. Låt härda.

Tab content 2