Balksko U, Vfz

Kategori:

Beskrivning

Material/ Fakta: Varmförzinkad stålplåt 2 mm, spikhål Ø 5 mm, bulthål Ø 9 och 11 mm. U betyder utåtvända flikar.

Funktion: Används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Balkskon är försedd med både spik- och bulthål och kan monteras till trä, betong, lättbetong eller tegel.