Lättbetongskruv

Kategori:

Beskrivning

InformationDimensioner

Montage mot lättbetong, Leca och håltegel: Nylonplugg och skruv 8×120 mm fungerar i dessa tre material,
förborra med 8 mm borr. Till lättbetong och leca kan man även använda Lättbetongskruv 7,5×125 mm.
När materialet består av lättbetong och leca ska alltid tryckfördelningsbricka användas, så inte det porösa
materialet smulas sönder.

Tab content 2