Mobil Rotationsgrind Rostfri

Artikel nr.: 42957

Beskrivning

Mobil Rotationsgrind 2000×6000 mm i aluminumprofiler och bärande balk.
Automatik ELKA 220 VAC med erforderliga säkerhetsfunktioner.

Installerade ID06 läsare, in/utsida.