Universalplugg, UNO

Kategorier: ,

Beskrivning

InformationDimensioner

Material/Fakta: Nylon

Funktion: Rawl Uno Universalplugg är en specialinfästning som har utvecklats för att klara alla lätta till medeltunga
infästningsuppgifter i de flesta material. Rawl Uno fungerar i betong, tegel, håltegel, lättbetong, skivmaterial som
1-2 lagers gips mm. Rawl Uno ger en mycket hög bärförmåga, speciellt med Dynaplus träskruvs skonsamma
spetsar som inte trasar sönder pluggen. Det går till och med att skruva i och ur en skruv, ta en grövre dimension
av skruv, om det inte skulle dra tillfredställande, utan att pluggen förstörs. Borra ett hål anpassat till storleken på
pluggen och använd skruvdiameter enligt nedan. Tryck sedan in pluggen i hålet. Använd en skruvlängd som är minst
pluggens längd + materialets tjocklek + 5mm. Detta för att skruvspetsen ska ”bottna” och börja dra pluggen till sig.

Tab content 2